הסמכות והכרות

מעבדות מילודע תחומי הסמכה והכרה

תהליכי הבדיקה והבקרה המבוצעים במעבדות, מבוצעים תוך שמירה על סודיות מלאה, על פי פרוטוקולים כתובים הנסמכים על תקנים ישראלים, STANDARD METHODS, EP, EPA, ISO ,USP ותקנים בינלאומיים נוספים.
כל התהליכים מבוקרים ע”י מחלקת אבטחת איכות, המפקחת על אמינותם ועל עמידתם של התהליכים במעבדות בתקנים המחמירים ובהכרות הנדרשות.

ISRAC- מעבדות מילודע הוסמכו ע”י ISRAC - הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתקן 17025 ISO/IEC.

GLP- המעבדה המיקרוביאלית הוכרה ע”י ISRAC כמוכרת לביצוע מחקרים ע”פ כללי OECD-GLP.

הכרה של משרד הבריאות לבדיקות מיקרוביאליות של מיםמוצרי מזוןתכשירי קוסמטיקה ואנדוטקסינים (בשיטת LAL) במי דיאליזה, GMO ובדיקות כימיות של מזון.

הכרה למעבדה האנליטית לבדיקות של שפכים וקולחין.
המעבדות מאושרות כמעבדה מפעלית למשחטות ומפעלים המעבדים מוצרים מן החי.

למעבדות הסמכה בלעדית לבדיקת גרעינים ותערובות בישראל מטעם GAFTA - הארגון העולמי לסחר בתבואה וגרעינים.

למעבדה הכרה לבדיקות של שאריות חומרי הדברה ממדינת ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, השירותים להגנת הצומח ולביקורת

 

מעבדות מילודע אבטחת איכות התוצאה

המעבדות משתתפות באופן קבוע במבחני השוואה בין מעבדתיים בארץ ובחו”ל בכל התחומים. מבחני ההשוואה מבוצעים בחברות המובילות כגון AOCS, FAPAS, AFFCO, LGC, ERA ועוד.

תעודת הסמכה  תעודת הסמכה GLP

20230528153105.694.jpg

20230528153105.694.jpg

 

לפירוט אישורי הכרת משרד הבריאות לחץ כאן.