בדיקות איכות מים ודיגום מים

 דיגום מים- מהו וכיצד הוא מתבצע?

בדיקות מים (דיגום מים) ומדידת איכות מים מאפשרות לאפיין מהם מרכיבי המים ובעצם כך, להבטיח את איכות המים מבחינה תברואתית. ניטור המדדים במים באופן קבוע, כפי שנקבע בתקנות, נעשה באמצעות בדיקת מדדים כימיים ומיקרוביאלים.
כל זאת נעשה למען שמירה על בריאות הציבור כמובן.

בדיקת המים, האיסוף והדיגום נעשים בצורה מקצועית ויסודית ע"י אנשי מקצוע אשר הוסמכו לכך. מעבדות לבדיקות איכות מים ואיכות הסביבה של מילודע מקבוצת Mérieux NutriSciences הינן המובילות בתחומן בתחום בדיקות איכות המים בישראל.

מדוע צריך דיגום מים?

דיגום המים מאפשר ניטור של איכות מי השתייה המגיעים אלינו הצרכנים המשתמשים בהם באופן יומיומי מתוך שמירה על בריאות הציבור.
במסגרת עבודת הדיגום, נבדקת איכות המים, הרמות המיקרוביאליות והכימיות זאת לאחר פעולת חיטוי המים

סוגי בדיקות איכות מים לכל סוגי המים:

מי דיאליזה:

המעבדה לבדיקת מים דוגמת, מבצעת ומוסמכת לביצוע בדיקות מיקרוביאליות וכימיות למי דיאליזה בבתי חולים ומכוני דיאליזה ברחבי הארץ, הן למי דיאליזה רגילים והן למי דיאליזה Ultra-Pure.

הבדיקות המבוצעות הן הבדיקות הנדרשות עפ"י התקן: ספירה כללית, קוליפורמים, פסאודומונאס אירוגינזה, LAL, בדיקות למתכות כבדות בריכוזים נמוכים ביותר בעזרת ICP-MS, סריקת אניונים וכלור.

מי שתיה:

המעבדה לבדיקות איכות מים מבצעת דיגום מים ובדיקות למי שתיה, עפ"י תקן משרד הבריאות במוסדות רפואיים, בתי אבות ומרכזים סיעודיים ועפ"י התקן האירופאי של המכון הווטרינרי במשחטות ומפעלי מזון.

מי תהום:

בעזרת דיגום המים, המעבדה לבדיקת מים מבצעת בדיקות VOC בשיטת P&T במכשיר GC-MS, המאפשרת קבלת תוצאות של חומרים אורגניים נדיפים בערכים של 20% מתחת לתקן הנדרש.

מי נופש:

המעבדה דוגמת ומבצעת בדיקות לבריכות שחיה, נהרות, מקוואות, ומי ים בעזרת צוות דוגמים מיומן ומוסמך ע"י משרד הבריאות.

לפי תוצאות הדיגום מחליטים על השלבים הבאים :
במידה ומתגלים במהלך פעולת הדיגום ובדיקות המים תוצאות חריגות, יש לאתר את מקור הזיהום.

מה בודקים? חיידקי קוליפורמים, עכירות במים, שאריות כלור, ברזל, נחושת ועופרת.

 

מוזמנים ליצור קשר לקבלת מידע נוסף על בדיקות איכות המים במעבדות מילודע.