מעבדה לבדיקת וזיהוי חומרים ופרוייקטים לא שגרתיים

המעבדה מתמחה במתן פתרונות לבדיקות מיוחדות שאינן שגרתיות, במתן מענה לבעיות בתעשייה: בתהליך, במוצר ובחומרי הגלם, איתור כשלים במערכות מגוונות, איתור וזיהוי שינויים בחומרי גלם, במוצרים ובדגימות מכל סוג וסיוע בהבנת תופעות בכל תחום.

 

מעבדה לזיהוי חומרים:

המעבדה מתמחה בזיהוי חומרים בטכניקות מס ספקטרומטריות תוך שימוש בספריות מסות מדויקות, הן בתחום הכרומטוגרפיה הגזית והן בתחום הכרומטוגרפיה הנוזלית. במעבדה מספר מערכות,LCMS ICP-MS GCMS המצוידות במיטב הכלים לטיפול במגוון רחב של דוגמאות, מטריקסים, וחומרים.
ניתן לקבוע חומרים אורגאניים פולאריים וא-פולאריים, קביעת חומרים אן-אורגאניים על מרכיביהם הקטיוניים (מתכות בספי גילוי של (ng/L (ppt ) ומעלה (וקביעת אניוניים) סריקה של אניונים ברגישויות גבוהות מספי גילוי של µg/L ומעלה.
בנוסף, מבצעת המעבדה סריקה כמותית וחצי כמותית למתכות כ-70 מתכות (בספי גילוי נמוכים מאוד במטריקסים ובדוגמאות מורכבות) כמו מי-ים, חומצות מרוכזות ועוד .  

 

מעבדה לבדיקת חומרים ובדיקות ייחודיות כגון:

 • שאריות אתילן אוקסיד (EO) ונגזרותיו (Ethylene Glycol, Ethylene Chlorohydrin).
 • סריקת 70 מתכות - כמותית כללית (ICP-MS).
 • סריקת חומרים אניוניים בספי גילוי של (µg/L (ppb ומעלה.
 • אפיון פרופיל ריח לחומרי גלם ומוצרים.
 • סריקת חומרים אורגאניים מכל סוג מרמת שאריות.
 • בדיקות מים - איתור גורמי תופעות ומזהמים לא ידועים.
 • זיהוי חומרים ב-FTIR.
 • טיפול באירועים פורנזיים, טיפול בדוגמאות פורנזיות.
 • פיתוח שיטות אנליטיות + וולידציה.
 • ביצוע וולידציה לשיטות אנליטיות.

 

תקנים והסמכות:

 • המעבדה עומדת בתקני האיכות של הרשות להסמכת מעבדות ISO 17025.  

 

לקוחות המעבדה:

 • תעשיית המזון
 • רשתות שיווק
 • יצרני מזון
 • רשויות מקומיות
 • חברות הנדסה
 • איגודי ערים
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד החקלאות
 • בתי אריזה
 • חוות ניסוי חקלאיות
 • משתלות
 • חקלאים
 • חברות הזנק
 • משרד הביטחון
 • חברות ביטוח
 • משרדי עריכת דין
 • חברות תרופות
 • מפעלים פרמצבטיים
 • רשות המים
 • חברות מים
 • אגודות מים
 • מעבדות פורנזיות