מעבדה מולקולרית

בדיקות מולקולריות ומיקרוביולוגיות למזון מהונדס גנטית

המעבדה המולקולארית משמשת כמעבדת מחקר ופיתוח ומתמחה בבדיקות מיקרוביולוגיות ומולקולריות שונות כגון:

  • GMO בדיקה איכותית המאפשרת זיהוי נוכחות או היעדרות סמנים עיקריים של מזון מהונדס גנטית.

  • GMO בדיקה כמותית המאפשרת קביעת אחוזי הנוכחות של המרכיב המהונדס גנטית במזון.

  • זיהוי DNA של מעלי גירה. ‏

  • TAB - בדיקה לזיהוי מהיר לחיידקי Alicyclobacillus ו-Alicyclobacillus acidoterrestris .

  • ביצוע TYPING - סיווג ואפיון חיידקים מולקולארי לזיהוי מקור הזיהום וזהות בין בידודים שונים של החיידק.

  • E. coli O157:H7 במזון כולל STXs

     

כל הבדיקות הנערכות במעבדה עברו תיקוף כנדרש בתקנים. תוצאות הבדיקות, המאופיינות ברגישות גבוהה ואמינות מוכחת, מסופקות ללקוחות המעבדה תוך זמן קצר.