מים - בדיקות לאביזרים הבאים במגע עם מים

אביזרים הבאים במגע עם מי שתייה:

על פי תקן ישראלי 2012 5452 המבוסס על התקן האוסטרלי AS/NZS - 4020 מ-2005 הבדיקות המבוצעות במעבדה התואמות לתקן הן:

  • Appendix E - גידול מיק”א מימיים (MDOD).
  • Appendix F - ציטוטוקסיות של מיצוי מים.
  • Appendix G - פעילות מוטגניות של מיצוי מים.
  • Appendix K - מיצוי למערכות מים מחממות.
  • Appendix J - מבחנים בטמפרטורות גבוהות.