שרותי דיגום ולוגיסטיקה

אמינות תוצאות בדיקות איכות המים ודיגום, מתחילה במקצועיות הדיגום ודרך שינוע הדגימות למעבדה.

למעבדה כ- 13 דוגמים מהטובים והמקצועיים בתחומם המוסמכים לבדיקות שפכים ומים – רמה א' ורמה ב'.

כל דוגם מצויד בניידת שירות חדישה הכוללת את כל הציוד הנדרש עפ"י התקנים וציוד לבדיקות שטח דוגמאת בדיקות PH וכלור.

מכשירי הדיגום המצויים בניידות השירות מנוטרים באופן קבוע, והדוגמים עוברים הדרכות שוטפות.

הדוגמים מנוסים בכל הדרישות והרגולציות, ועבודתם מתבצעת בדיוק ובאמינות עם כל הכלים הנדרשים עפ"י תקן.

לרשות המעבדה כ 19 מכשירי דיגום מורכב, אשר יחד עם צוות הדוגמים מסוגלים לתת פתרונות דיגום בכל עת ובפריסה ארצית.