שפכים תעשייתים וסניטריים בוצות וקרקע

ניטור שפכי מפעלים, נטילות דגימות וביצוע בדיקות שטח, נעשים ע"י דוגמים מוסמכים אשר עברו הכשרה לדיגום שפכים ומי קולחין.
זרם שפכים כולל בדרך כלל ערבוב של שפכי תעשייה בשטח המפעלים ומחוצה להם, עוד לפני כניסתם למערכת הביוב וזאת במטרה להוריד את ריכוז המזהמים בשפכים. השפכים הינם שפכי תעשיה כלומר כל הפסולת המתרכזת בנוזלים ומיועדת לסילוק.

סוגי בדיקות השפכים הינם:

 • TOC - כלל פחמן אורגני.
 • PH בתמלחת, מי שתיה, מי קולחים ומי שפכים, בדיקת שטח.
 • סריקת מתכות - ICP.
 • סריקת אניונים - IC.
 • חנקן כללי ותרכובות חנקן (קלדהל, אמוניה, ניטראט, ניטריט).
 • קביעת נתרן ואשלגן - בליעה אטומית.
 • כלל שומנים ושמן מינרלי - FTIR.
 • דטרגנטים (אניוניים, קטיוניים ונוניוניים).
 • שאריות חומרי הדברה בקרקע ומים.
 • חומרים נדיפים ונדיפים למחצה (VOC, SVOC) בקרקע, מים ושפכים.
 • BTEX ,MTBE ,PAH
 • TPH פחממני דלק.
 • כלורידים (ביצוע בטיטרציה וב-IC).
 • בדיקות מוצקים - TSS, VSS, TS VS, TDS.
 • סולפיד, סולפיד מומס.