פסאודומונס בשיטה מהירה Pseudalert

הבדיקה המקובלת לפסאודומונס אאירוגינוזה בדגימות מים מבוצעת בשיטת הסינון הממברנאלי והתוצאות מתקבלות לאחר 72 שעות.

השיטה המהירה, Pseudalert , מזהה חיידקים מהמין P. aeruginosa תוך 24 שעות ללא שלבי אישור נוספים.

השיטה מבוססת על טכנולוגיית זיהוי אנזימים המצביעים על נוכחות של חיידקי P. aeruginosa באמצעות הידרוליזה של המצע.

במצבים בהם בטיחות אספקת המים היא קריטית, מהירות קבלת תוצאה איכותית ואמינה הינה בעלת חשיבות רבה, במיוחד במים המיועדים לשתיה, מי דיאליזה ובתי חולים.