בדיקות מיקרוביאליות

  • בדיקות מזון בשיטות סטנדרטיות על פי תקנים ישראלים ובינלאומיים.
  • בדיקות מהירות בעלות הכרה בינלאומית ותיקוף של AFNOR לחיידקים פתוגניים כגון: סלמונלה וליסטריה באמצעות מכשיר VIDAS (אימונולוגי), BAX (מולקולארי).
  • בדיקות LAL - Endotoxins בשיטה Kinetic Turbidimetric.
  • חיזוי חיי מדף והערכת חיי מדף.
  • בדיקות זיהוי עובשים.
  • זיהוי חיידקים ושמרים באמצעות מכשיר VITEK2.
  • בידוד וזיהוי חיידק האנטרובקטר סקאזאקי במוצרי חלב פרוביוטיים - הבדיקה תחת הסמכה.
  • סלמונלה במוצרי חלב פרוביוטיים - הבדיקה תחת הסמכה.