בדיקות ערכים תזונתיים

בדיקות ערכים תזונתיים במזון עבור חברות ומפעלים

על פי החוק לסימון מוצרים בישראל, חייבת אריזתו של כל מוצר מזון או משקה, לכלול שורה של נתונים על הרכב רכיבי המוצר ועל ערכיהם התזונתיים. יצרני מזון ומשקאות יודעים במדויק מהם הרכיבים בכל מוצר ומוצר, אבל ללא מעבדה עצמאית, יכולתם לקבוע פירוט של ערכים תזונתיים במוצר ולוודא את בטיחות ואיכות המוצר היא מאוד מוגבלת עד בלתי קיימת. זה המקום בו נכנסות בדיקות המזון של מעבדות מילודע לתמונה בביצוע בדיקת הערכים התזונתיים במוצרי מזון ומשקאות. 

 

בדיקת ערכים תזונתיים

חובת סימון מוצרים בישראל

על פי חוק סימון מוצרים בישראל, חייב כל מוצר מזון או משקה לכלול את כל הנתונים הבאים על גבי אריזתו:
• שם המוצר וסוג המזון
• פרטי היצרן, היבואן, החברה המשווקת והחברה האורזת
• הרכב המזון (פירוט רכיבים)
• סימונים תזונתיים (ערכים תזונתיים וסימון רמות חריגות של נתרן, שומן וסוכר)
• תאריך ייצור ופג תוקף
• הוראות אחסון ושימוש 
• הוראות הובלה

• כשרות

את מרבית הפרטים הללו יודעים יצרני המזון והמשקאות לגבש בעצמם, בסיוע אנשי מקצוע (כמו טכנולוג מזון) המלווים אותם לאורך תהליך הפיתוח והייצור. יחד עם זאת, סימון תזונתי הוא מרכיב הדורש בדיקות מעבדה, המיועדות לא רק לחשב תאורטית את הערכים התזונתיים במוצר, אלא גם לוודא את רמתם באופן מעשי ולוודא את בטיחות ואיכות המוצר כולו. 

מה כוללת בדיקת ערכים תזונתיים?

במסגרת בדיקת רכיבים תזונתיים מבוצעת אנליזה יסודית של מוצר המזון, הן ברמה התאורטית והן ברמה המעשית. תוצאות הבדיקה אמורות לספק מידע מדויק לגבי רמת הרכיבים התזונתיים במוצר המזון או במשקה ובכלל זה: סוכרים, ממתיקים, רב כוהליים, חלבון, אפר, פחמימות, ויטמינים, מינרלים, חומצות, נתרן, שומן ושומן טראנס. כל אלה צריכים להופיע על גבי האריזה ביחידות תזונתיות ל-100 גרם מזון או 100 מ"ל משקה, בהתאמה. כמו כן, בהתאם לתקנות חוק ההגנה על בריאות הציבור משנת 2017, עבור כל מוצר מזון או משקה נערכת בדיקה ייעודית למדידת רמת הנתרן, רמת הסוכר ורמת השומן הרווי, כשכל חריגה מהרף שנקבע בתקנות, מחייבת הוספה של מדבקה אדומה המעידה על כך, על גבי אריזת המוצר. 

 מדיקת מעבדה של ערכים תזונתיים

 

תהליך בדיקת רכיבים תזונתיים במוצר

ערכים מסוימים במוצרי מזון ומשקאות, יכולים להתקבל באמצעות חישוב פשוט, כמו למשל כמות קלוריות המחושבת כנגזרת של סוכרים ופחמימות במזון. מרבית הערכים האחרים אינם ניתנים לחישוב תאורטי ויש צורך לנתח את מוצר המזון או המשקה באופן מעשי, על מנת לבחון את רמתם. בדיקה זו מבוצעת במעבדות מילודע על ידי צוות מקצועי ועל בסיס מתודולוגיית בדיקה מדעית הכוללת טחינה, ייבוש, זיקוק, מיצוי וטיטרציה של רכיבי המזון ובדיקתם במערכות כרומטוגרפיה וספקטרוסקופיה ייעודיות. 

תוצרי הבדיקה – מה אתם מקבלים?

בדיקת רכיבים תזונתיים במעבדות מילודע מיועדת לספק לכם פירוט מלא של כלל הערכים התזונתיים במוצר המזון או המשקה שלכם. בתום הבדיקות, תקבלו דו"ח מסודר, המפרט את כל הערכים והרכיבים התזונתיים במוצר, בהם כל הערכים שאותם עליכם לציין על גבי האריזה על פי חוק. כמו כן, במעבדות מילודע תוכלו לבדוק לא רק את הרכבו של המוצר, אלא גם את רמת בטיחותו ואיכותו, על מנת להבטיח מקסימום ערך ללקוחותיכם, עמידה שלכם עצמכם בכל הוראות החוק והשגת ודאות לגבי תהליך הייצור והמוצר עצמו.
מעבדות מילודע מעמידות לרשותכם מעטפת שלמה לבדיקת מוצרי מזון ומשקאות בכל היבט אפשרי ובכלל זה:
• בדיקות כימיות
• בדיקות מיקרוביאליות
• בדיקות מולקולריות
• זיהוי ובדיקת חומרים

כל סוגי הבדיקות הללו מבוצעים תחת קורת גג אחת במעבדות מילודע ובסטנדרטים הגבוהים ביותר, מהם נהנים כלל לקוחות המעבדה, בהם גם יצרני ויבואני המזון המובילים בישראל.