קוליפורמים פקאליים במים בשיטת DTS

השיטה מזהה בו-זמנית כלל קוליפורמים ו Escherichia coli במים, או א.קולי וקוליפורמים צואתיים בשפכים תוך קבלת תוצאות בזמן קצר (24 שעות).

השיטה משתמשת באינדיקטורים ONPG ו-MUG לזיהוי חיידקים מקבוצת הקוליפורמים וחיידקי E. coli. חיידקים מקבוצת הקוליפורמים משתמשים באנזים β-galactosidase שלהם כדי לבצע חילוף חומרים של ONPG ולשנות אותו מחסר צבע לצהוב. חיידקי  E. coli משתמשים ב-β-glucuronidase לחילוף חומרים של MUG וליצור פלואורסצנטיות. לרוב החיידקים שאינם קוליפורמים אינם נושאים אנזימים אלו או שמעוכבים על ידי חומרים סלקטיביים במבחן Colilert-18.

שיטה זו שונה מהשיטות המסורתיות הקיימות כיום האורכות 48 עד 96 שעות ועושות שימוש בגידול במצעים סלקטיביים שונים ובטמפרטורות שונות. השיטות הקיימות דורשות הכנת מצעים ארוכה וכן פינוי של הרבה כלי זכוכית והדיוק של שיטות אלה נמוך יחסית.