תקנים והסמכות

המעבדה לאיכות הסביבה במילודע מבצעת בדיקות ע”פ Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater ושיטות המופיעות בתקן ה- EPA. המעבדה מבצעת מגוון בדיקות בהסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי ISO 17025 ובנוסף, בעלת הכרה של משרד הבריאות לביצוע מגוון בדיקות המופיעות בתקנות עבור מים, שפכים וקולחים.