בדיקות מים ואיכות הסביבה

בדיקות איכות מים / שפכים סניטריים / שפכים תעשייתיים / קולחים / בוצות / קרקע

מעבדות לבדיקות איכות מים ואיכות הסביבה מתמחות בבדיקות כימיות ובניטור שוטף של שפכים סניטריים, שפכים תעשייתיים, קולחים, מים, בוצה וקרקעות. המעבדה פועלת תחת סטנדרטים של אבטחת איכות ומשתתפת בקביעות במבחני השוואה בינלאומיים, המעידים על כשירותה לספק תוצאות מהימנות. כמו כן, מעמידה המעבדה לשרות לקוחותיה צוות דוגמים מוסמכים ומוכרים ע”י הרשות להסמכת מעבדות ומשרד הבריאות. הדיגום ניתן בפריסה ארצית והדוגמאות מובלות בקירור מבוקר למעבדה. 

לקוחות המעבדה לדיגום מים, בדיקות איכות מים ואיכות הסביבה: 

  • מכוני טיהור שפכים
  • רשויות מקומיות
  • מפעלי תעשייה
  • תאגידי מים וביוב
  • מכוני דיאליזה
  • בתי חולים
  • בתים סיעודיים
  • בריכות ומתקני נופש.

כל הבדיקות הנערכות במעבדה עברו תיקוף כנדרש בתקנים. תוצאות הבדיקות, המאופיינות ברגישות גבוהה ואמינות מוכחת, מסופקות ללקוחות המעבדה תוך זמן קצר.