הערכות לחוק ההסדרים

30.11.2022

בנובמבר 2021 פורסם ברשומות חוק ההסדרים, אשר כולל מגוון תיקונים לחוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו – 2015. מרבית תיקוני החקיקה יכנסו לתוקף בינואר 2023. תינתן תקופה של שנה להיערכות ענף המזון לשינויים.

תיקון חקיקה מרכזי הינו אימוץ חקיקה אירופאית בתחום מזהמים – החל מחודש ינואר משרד הבריאות יתבסס על חקיקת מזהמים אירופית, כפועל יוצא הנחיות תקנות משרד הבריאות לעיניין מזהמים יתבטלו ברובן. במקומן יאומצו 3 רגולציות מזהמים - כימיים, ביולוגיים ושאריות חומרי הדברה.

מעבדות מילודע ומיגל מספקות מענה לתעשיית המזון על מנת להיערך ולעמוד בדרישות החדשות. בדיקות חדשות הנדרשות ע"פ התקנות הן למשל בדיקות של טוקסינים, שלא נדרשו עד כה כמו Deoxynivalenol (DON) ו- Zearalenone. בדיקות 3MCPD לחומרים קרצינוגנים שנוצרים כתוצאה מטיפולים תרמיים ובדיקות חומצה אירוסית.

כמו כן קיים שינוי בהתייחסות למוצרי מזון ע"פ רמת התמיכה שלהם בגידול מיקרוביאלי לאורך חיי מדף. עבור המוצרים המוגדרים כתומכי גידול, יש לבצע תהליך ולידציה (אימות) כי העליה בגידול המיקרוביאלי לא חורגת מהדרישות הרגולטוריות. מוצרים שמוגדרים כתומכי גידול על סמך החומציות, פעילות המים, אורך חיי המדף ועוד.

מענה לבדיקות שלא ניתן לקיים בישראל, ינתן ע"י המעבדות האחיות שלנו בחו"ל, תחת סטנדרט האיכות המחמיר של מעבדות Mérieux NutriSciences.

שינויי התקינה מעמיקים ונדרשת בחינה של המוצר הספציפי ע"מ לדעת מהן הבדיקות החדשות הנדרשות. לצורך קבלת חוות דעת מקצועית והמלצה לפעולה לעמידה בדרישות החדשות ניתן לפנות לחני במייל hani.cahanna@mxns.com