בדיקות מולקולריות ומיקרוביולוגיות למזון מהונדס גנטית

המעבדה המולקולארית משמשת כמעבדת מחקר ופיתוח ומתמחה בבדיקות מיקרוביולוגיות ומולקולריות שונות כגון:

  • GMO בדיקה איכותית המאפשרת זיהוי נוכחות או היעדרות סמנים עיקריים של מזון מהונדס גנטית.
  • ‏GMO בדיקה כמותית המאפשרת קביעת אחוזי הנוכחות של המרכיב המהונדס גנטית במזון.
  • זיהוי DNA של מעלי גירה - הבדיקה תחת הסמכה.
  • ‏TAB - בדיקה לזיהוי מהיר לחיידקי Alicyclobacillus ו-Alicyclobacillus acidoterrestris המספקת תוצאות תוך 2-3 ימים לעומת 5-10 ימים בשיטה הסטנדרטית.
  • ביצוע TYPING - סיווג ואפיון חיידקים מולקולארי לזיהוי מקור הזיהום וזהות בין בידודים שונים של החיידק.
  • בדיקת שמרים ועובשים מהירה, האורכת כ-35-40 שעות לעומת 5 ימים בשיטה המקובלת.

כל הבדיקות הנערכות במעבדה עברו תיקוף כנדרש בתקנים. תוצאות הבדיקות, המאופיינות ברגישות גבוהה ואמינות מוכחת, מסופקות ללקוחות המעבדה תוך זמן קצר.