לוגיסטיקה

לילך כהן
לילך כהן
מנהלת לוגיסטיקה
ואכד עולא
ואכד עולא
איסופים
הודיה חזן
הודיה חזן
דיגומי מים ואוויר
סבינה אברמוב
סבינה אברמוב
שרות לקוחות איכות הסביבה ודיגומי שפכים
שלום יוסי
שלום יוסי
מנהל רכש ואחזקה